BTÖ, BogserTeam Öresund AB

Sedan 1992 utför BTÖ säker hamnbogsering I hela Öresundsregionen med utsträckning från Halmstad i norr till Malmö, Köpenhamn och Køge i söder.

20141113_orgplan_ny_se-1024x726

 

Historik

Ägarstrukturen har skiftat under åren. Sedan 2013 ingår BTÖ i Marcon Gruppen som har sitt säte i Ängelholm. Marcon Gruppen är också ägare till Svensk Sjöentreprenad (SSE), SVENTAB, Marcon Teknik samt Marcon Windpower.      

Policy

Verksamhet

Vi skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv. Vi skall vara den naturliga partnern för professionella beställare som efterfrågar Säkerhet på Havet.

Detta uppnås genom att:

  • Beakta vår policy vid inköp och produktutveckling
  • Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare
  • Engagera personalen i vårt miljö- och kvalitetsarbete genom aktivt ledarskap, utbildning och dialog
  • Genom välutbildad personal och god teknikanvändning skall vi verka för en säker arbetsmiljö
  • Erfarenheter från både kunder och oss själva skall systematiskt återföras, för att skapa konkurrenskraftiga, felfria produkter och god arbetsmiljö.
  • Ligga i framkant inom vårt affärsområde vad gäller personalutveckling, kompetenshöjning och teknikutveckling.

Läs mer nedan. Ladda ner hela vårt policy-dokument här